MVO


Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen gaat over bewustwording en verbetering van de ecologische en sociale gevolgen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Veenman+ draagt bij aan een duurzame wereld. Niet in woorden, maar in daden. Wat we ook doen, wij kijken altijd naar de gevolgen voor het milieu én naar de mogelijkheden om onze footprint te verkleinen. Mede daarom is Veenman+ medio juli 2020 gecertificeerd voor ISO 14001 milieumanagement en de CO2-Prestatieladder niveau 3.

ISO 14001:2015
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Arbo-Milieubeleid

CO2-Prestatieladder (niveau 3)
Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten deelnemers ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie. Niveau 3 houdt in dat onze CO2 footprint conform de norm is en dat we kwantitatieve reductiedoelstellingen hebben.

MVO-beleidsverklaring-maart-2020

Beslissing-Actieve-deelname-aan-een-initiatief

Verantwoording-reductiedoelstellingen-07-2020

Energiemanagementprogramma

Emissie-Inventaris-v1-2019

Emissie-Inventaris-v1-07-2020