Duurzaam

Duurzaam en betrokken

Duurzaam en betrokken, niet alleen lokaal maar ook ver buiten de grenzen van Rotterdam. Onze trots en ambitie zetten we graag in om mét elkaar dingen voor elkaar te krijgen. Veenman+ draagt bij aan een duurzame wereld. Niet in woorden, maar juist in daden.

Onze maatschappelijke betrokkenheid komt o.a. tot uiting door de ondersteuning van:

  • Vrienden van Sophia
  • IFFR
  • Nederlands Film Festival
  • Art Rotterdam
  • Handen van Humanitas
  • Gers!
  • Rotterdam Running Crew
  • Stichting Kikkeropfleurdoos

Bij Veenman+ werken we op onze beurt aan de toekomst van kinderen door stageplekken beschikbaar te stellen voor MBO- en HBO-studenten. Ook ontvangen we maandelijks groepen leerlingen uit Rotterdam-Zuid om hen een kijkje in de keuken van Veenman+ te geven. Dit doen wij als partner van JINC. Niet alleen nuttig, maar ook bijzonder leuk!

Veilig en gecertificeerd

Wat we ook doen, wij kijken altijd naar de gevolgen voor het milieu én naar de mogelijkheden om onze footprint te verkleinen. In een duurzame wereld is een gezonde rol weggelegd voor communicatie via het niet-opdringerige, tastbare papier. Wij gaan voor circulair ondernemerschap en volgen het Cradle-to-Cradle principe (C2C principe), waarbij grondstoffen zowel tijdens als na gebruik een nuttige functie vervullen. Zo sluiten wij de kringloop. Logisch toch? We kijken om naar het milieu, maar bovenal naar elkaar. Want ook onze kinderen en kleinkinderen verdienen een gezonde leefomgeving. Onze bedrijfsvoering zo schoon mogelijk laten verlopen, dát is ons streven. Daar zetten we ons elke dag voor in. Mede daarom is Veenman+ medio juli 2020 gecertificeerd voor ISO 14001 milieumanagement en de CO2-Prestatieladder niveau 3.

Arbo- & Milieubeleid

De zorg voor arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu heeft een belangrijke plaats in onze bedrijfsvoering. Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten, andere relevante stakeholders en de relevante wetgeving te voldoen, hebben wij ervoor gekozen om een milieu managementsysteem te ontwikkelen volgens ISO 14001:2015. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij onze leveranciers en afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Lees meer over ons Arbo- & Milieubeleid

CO2-Prestatieladder (niveau 3)

Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Wij houden ons bezig met energiebesparing en maken efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Daarnaast werken wij samen met leveranciers die we ook vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie. Niveau 3 houdt in dat onze CO2 footprint conform de norm is en dat we kwantitatieve reductiedoelstellingen hebben. Lees hier meer over in deze documenten:

MVO-beleidsverklaring-maart-2020

Beslissing-Actieve-deelname-aan-een-initiatief

Verantwoording-reductiedoelstellingen-07-2020

Energiemanagementprogramma

Emissie-Inventaris-v1-2019

Emissie-Inventaris-v2-11-2020